Employment Based Immigration-Fifth Preference Immigrants (EB5) là chương trình đầu tư nhập cư của Chính phủ Mỹ cung cấp cho người nước ngoài có cơ hội định cư tại Mỹ cho bản thân và những thành viên trong gia đình để đối lấy việc đầu tư vào một doanh nghiệp tại Mỹ để tạo ra việc làm mới cho công dân Mỹ.

Tổng quan định cư đầu tư Mỹ diện visa EB5

Employment Based Immigration-Fifth Preference Immigrants (EB5) là chương trình đầu tư nhập cư của Chính phủ Mỹ cung cấp cho người nước ngoài có cơ hội định cư  tại Mỹ cho bản thân và những thành viên trong gia đình để đối lấy việc đầu tư vào một doanh nghiệp tại Mỹ để tạo ra việc làm mới cho công dân Mỹ.

Điều kiện nhà đầu tư EB5

Nhà đầu tư EB5 phải là công dân ngoài Hoa Kỳ có đủ điều kiện trở thành nhà đầu tư được công nhận theo quy định của Luật đầu tư Chứng khoán năm 1930. Điều kiện cần phải có:

  1. Phải có tài sản ròng trị giá 1 triệu đô la không bao gồm nhà cửa
  2. Thu nhập trung bình hàng năm của cá nhân ít nhất là $200.000 đô la trong hai năm liên tiếp, và một kỳ vọng kiếm được ít nhất số tiền nhiều hơn thế trong năm thuế hiện tại hoặc thu nhập bình quân của gia đình ít nhất $300.000 đô la trong hai năm qua.
  3. Nhà đầu tư phải là công dân tốt và có thể chứng minh được vốn đầu tư của họ có nguồn gốc hợp pháp. Nhà đầu tư, vợ/chồng, và con phụ thuộc dưới 21 tuổi chưa có kết hôn có đủ điều kiện xin visa EB5.
  4. Nhà đầu tư phải quan tâm đến nhập cư vào Hoa Kỳ và duy trì việc cư trú hợp pháp ở đó ít nhất 6 tháng tỏng 1 năm. Nếu bố mẹ không quan tâm đến nhập cư có thể tặng tiền cho con cái đã trưởng thành của họ nếu con cái họ có thể nhập cư và cư trú.

Hình thức đầu tư EB5

  1. Đầu tư trực tiếp vào công ty có thiết kế riêng của nhà đầu tư. Một nhà đầu tư có thể đầu tư hoặc vào việc thành lập một doanh nghiệp mới của chính mình ở Hoa Kỳ, di chuyển doanh nghiệp nước ngoài hiện tại của mình sang Hoa Kỳ, hoặc mở một chi nhánh/công ty con độc lập của doanh nghiệp nước ngoài của mình tại Hoa Kỳ.
  2. Đầu tư trực tiếp vào một công ty mới hoặc công ty có sẵn tại Hoa Kỳ. Nhà đầu tư có thể phù hợp hoặc trực tiếp, hoặc thông qua một nhà cung cấp dịch vụ công nghiệp- với các công ty hoặc doanh nghiệp Hoa Kỳ đang tìm kiếm đầu tư EB5.
  3. Đầu tư thông qua một trung tâm vùng EB5 được phê duyệt. Nhà đầu tư nước ngoài có thể tham gia vào nhóm nhà đầu tư khác và cùng đầu tư vào các trung tâm vùng đã được phê duyệt để nộp đơn đầu tư EB5 đối với các dự án hoặc ngành công nghiệp cụ thể. 

Khách hàng nói gì về NCI?