• Chuyên gia Nhượng quyền hàng đầu Châu Á với 20 năm kinh nghiệm.
  • Thành viên Hội đồng Hiệp Hội Marketing Châu Á .
  • Thành Viên Hội đồng Saigon Innovation Hub
  • Tác giả của nhiều cuốn sách về Kinh doanh Nhượng Quyền…