• Người sáng lập FOCI, một thương hiệu thời trang nổi tiếng tại Viêtnam . Chuyên gia trong ngành Dệt may.
  • Người sáng lập chuỗi nhà hàng Shabu Kichoo.
  • Người sáng lập Cultural Images, một dự án về văn hoá. Đang triển khai tại Việt Nam và go Global trong thời gian tới .
  • Chuyên gia kinh nghiệm trong ngành Dệt May – Thời Trang, Thương hiệu , Sales và Marketing, Thương mại Quốc Tế, Văn hoá Du Lich…