Chương trình NCI USA EB1C, kể từ năm 2010 tới nay, NCI và các cộng sự đã giúp các nhà đầu tư nhập cư đầu tư một khoản lên tới 400 triệu đô-la Hoa Kỳ trên toàn thế giới và mỗi năm NCI và các cộng sự của mình vẫn tiếp tục đặt hơn 50 triệu đô-la Hoa Kỳ vốn đầu tư vào Hoa Kỳ và Canada.

Tổng quan định cư Mỹ diện visa L1, EB1C

Chương trình NCI USA EB1C, kể từ năm 2010 tới nay, NCI và các cộng sự đã giúp các nhà đầu tư nhập cư đầu tư một khoản lên tới 400 triệu đô-la Hoa Kỳ trên toàn thế giới và mỗi năm NCI và các cộng sự của mình vẫn tiếp tục đặt hơn 50 triệu đô-la Hoa Kỳ vốn đầu tư vào Hoa Kỳ và Canada.

Loại thị thực nhập cư EB-1C là một trong rất nhiều loại thị thực trong Loại ưu tiên thứ nhất. Đơn xin nhập cư ưu tiên thứ nhất (EB-1) là đơn xin định cư thường trú diện việc làm dành cho những đối tượng có đủ khả năng và trình độ trong những lĩnh vực tương ứng như nghệ thuật, khoa học, giáo dục, kinh doanh hay thể thao. Số thị thực nhập cư sẽ có ngay lập tức đối với loại EB-1.

Loại ưu tiên thứ nhất được cấp 40.000 thị thực nhập cư hàng năm. Để có được diện EB-1, người thụ hưởng có thể xin Điều chỉnh tình trạng, nếu đang ở Hoa Kỳ, hoặc qua làm việc với lãnh sự quán tại một văn phòng lãnh sự quán Hoa Kỳ ở nước ngoài.

Đầu tư L1, EB-1C

Trong tương lai gần, Visa EB5 sẽ tăng lên 1.350.000 USD. Do vậy, L1 visa và đầu tư diện EB-1C sẽ trở thành giải pháp tối ưu nhất hiện nay dành cho nhà đầu tư quan tâm. L-1 là loại visa Chính phủ Mỹ cung cấp cho các cá nhân ở vị trí chủ doanh nghiệp, điều hành, giám đốc/trưởng phòng được phép làm việc tại Mỹ với điều kiện công ty nơi cá nhân đó làm việc có quan hệ sở hữu đủ điều kiện ở cả hai nơi, nước sở tại và Mỹ.

Các lợi ích của thị thực EB-1C

Loại thị thực nhập cư EB-1C là một trong những công cụ hữu hiệu nhất với các công ty muốn đưa những nhà điều hành hoặc quản lý đủ điều kiện từ nước ngoài vào Hoa Kỳ. Khi đáp ứng được các yêu cầu nhập cư, người thụ hưởng có thể hưởng lợi từ những lợi thế và lợi ích khác nhau gắn liền với thị thực diện EB-1C:

  1. Diện EB-1C cho phép người thụ hưởng trong nội bộ công ty đưa gia đình mình đến Hoa Kỳ. Thành viên trong gia đình có thể lấy được giấy phép làm việc để tìm việc làm trong thời gian sống tại Hoa Kỳ.
  2. Đối với thị thực Diện EB-1C, không cần lấy Chứng chỉ lao động. Công ty sử dụng lao động bảo lãnh đơn nhập cư không cần thiết phải khai báo đang thiếu lao động Hoa Kỳ đáp ứng đủ điều kiện, điều này giúp đẩy nhanh tốc độ xử lý khi lấy thị thực nhập cư. Nói cách khác, không cần có chứng chỉ lao động sẽ cho phép lao động nước ngoài có được thẻ thường trú nhân nhanh hơn. Người lao động nước ngoài có thể ra nước ngoài tự do mà không cần phải có cam kết trước đó hoặc lo ngại việc này sẽ ảnh hưởng đến tình trạng pháp lý của mình.
  3. Tỷ lệ được phê duyệt đơn xin thị thực diện EB-1C là rất cao nếu người thụ hưởng thuộc diện L-1A từ trước đó.

Khách hàng nói gì về NCI?